Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Proje Döngüsü Yönetimi eğitim

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Proje Döngüsü Yönetimi eğitim programı 27-29 Ağustos 2014 tarihlerinde 10:00 -17:00 saatleri arasında Karaköy-İstanbul’da gerçekleştirilmişktir. Katılımcıların belirlenmesinde Türkiye ağı üyelerine ve kültürlerarası diyalog konusunda çalışmalar yürüten STK’lara öncelik verilmiştir.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.