Proje Çağrısı başladı

Proje Çağrısı başladı

 

ANNA LINDH VAKFIı 2012 PROJE CAGRISI

Proje Teklif Çağrısının Amacı

ALF’nin 2012-2014 stratejik çerçevesiyle uyumlu olarak proje teklif çağrısının amacı toplumun katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının girişimlerinin uygulanması yoluyla yerel düzeyde kültürler arası diyaloğun gelişmesinin teşvik edilmesidir.

 

Proje Teklif  Çağrısının Özel Amaçları

Bu çağrı ALF’nin “4D Stratejisi” ile uyumlu olarak sivil toplumun harekete geçirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik eden proje fikirlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 4D Stratejisi kültürlerarası diyaloğu (Dialogue) sivil toplumu harekete geçiren bir faktör olarak düşünür, kültürel çeşitliliğe (Diversity) yöneliktir, çoğulcu demokrasinin (Democracies) oluşturulmasında sivil toplumun katılımını teşvik eder ve sürdürülebilir insani kalkınmayı (Development) destekler.

Aşağıda yer alan noktalara odaklanan proje tekliflerine öncelik verilecektir:

 •  Kültürel diyalog kapsamında değişimleri ve kamu hayatına katılımı teşvik eden projeler
 • Sürdürülebilir insani kalkınmayı destekleyen projeler

Öncelik Alanları

Bu çağrı için ALF’nin belirlediği alanlar aşağıdaki gibidir:

 •  Kültür ve Yaratıcılık
 •  Eğitim ve Kültürlerarası Öğrenme
 •  Vatandaşlık
 •  Medya ve Kamuoyu

Hedef Gruplar

Bu çağrının hedef grupları genel olarak sivil toplum aktörleridir; sivil toplum kuruluşları, STK'lar, kamu kurum / kuruluşları, dini temsilciler, yerel medya, sivil toplum / topluluk liderleri ve karar vericiler.

Projelerdeki hedef gruplar aşağıdaki gibi de olabilir:

 •  Ortak sorunlara karşı kültürel diyalog ve eleştirel düşünme amacıyla Gençler
 •  Değişimin önemli aktörleri olarak Kadınlar

Finansman

Bu çağrı çerçevesinde projelerin finansmanı için ayrılan toplam tutar 1.350.000 Euro'dur.

Hibe Miktarları

Bu çağrı kapsamında, ALF’nin belirlediği asgari ve azami tutarlar aşağıdaki gibidir:

Minimum miktar: 20.000 EURO

Maksimum miktar: 35.000 EURO

ALF’nin yapacağı mali destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin %80'ini geçemez.

Projenin finansmanında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir:

a)    Başvuru sahibinin mali kaynakları (zorunlu mali katkısı);

b)    Ortaklarının kendi kaynaklarından (mali katkı zorunlu değildir, ancak güçlü teşvik sağlanmalı);

c)    Avrupa Komisyonu gibi ALF dışındaki kaynaklar (zorunlu değil)

Ödeme Şartları

Ödeme aşağıdaki programa göre yapılacaktır:

a)      İlk Ödeme (%60)    : Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılacaktır.

b)      Nihai Ödeme          : Nihai teknik ve mali raporların teslim edilmesi ve ALF’nin projenin bütünlüğü ve tutarlılığını onaylamasından sonra kalan tutarın ödemesi yapılacaktır.

Başvuru

Proje Çağrı Teklif Başvurusu için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:

 •  Başvuru Formu
 •  Çalışma Planı
 •  Bütçe
 •  Ortaklık anlaşmalar

 

       Başvurular online olarak, taahhütlü posta yada özel kurye yoluyla yapılabilir.

      Online başvurular  http://grants.annalindh adresinden yapılacaktır.

 Nasıl Başvuru Yapılır?

 Online Başvurular için Uygulanacak Adımlar

1.      http://grants.annalindh.org/user/register adresinden kullanıcı adı ve şifre alınız.

2.      http://grants.annalindh.org/node/add/application-cfp2012 adresinden başvuru formunu doldurunuz.

3.      İş planı şablonu (Annex B)  formunu doldurunuz.

4.      Bütçe şablonu (Annex C) formunu doldurunuz.

5.      Ortaklık Anlaşması şablonu (Annex L) formunu doldurunuz.

6.      Online başvuruyu tamamlayınız.

7.      Başvurunuzu %100 tamamladıktan sonra gönderiniz. Unutmayınız ki yalnızca gönderdiğiniz başvuru formu (taslaklar değil) Anna Lindh Vakfı tarafından dikkate alınacaktır.

8.      Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru sahibi kendi e-mail adresine başvurunun başarıyla teslim alındığını belirten bir onay maili alacaktır. Bu türden bir maili almaması durumunda ise en kısa sürede http://grants.annalindh.org/support adresinden teknik problemlerle ilgili destek almalıdır.

 •   Başvuru sahibinin başvuru esnasında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı formun bir yedek kopyasını alması tavsiye edilir.
 •   Başvuru esnasında sık sık yapılan işlemlerin kaydedilmesi gerekir.
 •   Başvuru yapmak için son ana kadar beklenmemelidir. Zira, siteye aynı anda yapılan girişler sistemin bloke edilmesine sebep olabilir.
 •   Online başvurular YALNIZCA online sistem üzerinden gönderilmelidir.(e-mail yoluyla değil).

Bilgisayar Çıktısı ile yapılacak Başvurular için Uygulanacak Adımlar

1.      http://grants.annalindh.org/guidelines adresinden Başvuru formu ve eklerini indiriniz.(iş planı,bütçe planı ve ortak bildiri şablonları)

2.      El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

3.      Başvuru formunu doldurunuz.

4.      Başvuru formu eksiksiz biçimde 1 asıl ve üç nüsha ayrı ayrı olmak üzere gönderilmelidir.

5.      Başvuru formu mühürlü bir zarf içerisinde; taahhütlü posta ya da özel kurye aracılığı ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Administration and Finance Unit Bibliotheca Alexandrina Conference Centre Building

                                                            Alexandria 21111 – Egypt

“CALL FOR PROJECT PROPOSALS REF. ALF/2012/CFP/MT1”

6.      Mektup, başvurunun elekronik format halini içermelidir. (CD ROM). Elektronik format, matbu versiyonun birebir aynısı olmalıdır.( imzalar hariç). Her bir ek ayrı ayrı olarak ve tek bir elektronik dosyada toplanmalıdır.

7.      Zarfın dış kısmında ise:

 • Teklif çağrısının referans numarası (ALF/2012/CFP/MT1)
 • Başvuru sahibinin adı,adresi ve iletişim bilgileri ile ‘‘Açılış oturumundan önce açılmamalıdır.’’ yazısı.

          * Online uygulamalar en geç 1 Nisan 2012, saat 16.00’da (Mısır saatine göre) teslim edilmelidir.

 

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.