ROMAN GENÇLİK DERNEĞİ

Faaliyet Alanları


Demokrasi ve Toplumsal Gelişme

Misyonu

Roman gençlerin ve roman gençlik girişimlerinin kapasitesini arttırmak, her türlü ayrımcı politikalara ve uygulamalara karşı mücadele etmek

Gerçekleştirilen Eylemler

Kültürlerarası toplantılar, Roman gençleri için resmi olmayan eğitimler,Roman ve Roman olmayan gençler arasında fotoğraf dersleri, resim, sokak futbol turnuvaları gibi kapasite geliştirme faaliyetleri. Lobicilik ve Roman kültürel haklarını savunma. Karar vericilere Roman halkını ilgilendiren son gelişmelerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek. 

İlgili Kişi : Çiçek Şahin

ROMA YOUTH ASSOCIATION/ROMA GENÇLİK DERNEĞİ

Atac-1 Sokak No: 1 / 12 Sihhiye/Ankara

Tel: +90(312)433 9095 Fax: +90(312)433 9095

romankara@gmail.com   cicek.sahin@gmail.com

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.