Yıldız Sarayı Vakfı


Yıldız Sarayı kompleksi yapılarının onarım ve restorasyonlarını yapmak; Sarayın tabii çevresini, bahçe ve arazisini korumak ve düzenlemek; Tarihi yapıların onarımları ile tabii çevrenin korunmasıve düzenlenmesi konularında yapılan ve yapılacak faaliyetlere katılmak,bunları desteklemek ve her türlü yardımlarda bulunmak; Sarayın, bütün güzellikleri ve özellikleriyle turizmimizin hizmetine ve dışdünyanın ilgisine sunmak; Saray kompleksi içindeki tarihi yapılara ve yerlere, günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun,yeni fonksiyonları kazandırmaktır. Vakıf bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yüklenmiştir. Konserler, Resim ve heykel sergileri düzenlemek. Seramik, tezhip, cilt gibi konularla ilgili kurslar açmak ve bunları yürütmek. Kültür ve Sanat faaliyetlerinde bulunmak. Sanat olaylarını izlemek ve bunlar için imkan ve ortam hazırlamak. Sarayda çalışanların eğitimlerine ve yetiştirilmelerine destek olmak. Bültenler yayınlamak. Amaç doğrultusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Yıldız Sarayı kompleksinin “YILDIZKÜLTÜR,SANATVE TURZiMMERKEZi” haline gelmesine çalışmak ve destek olmak. Sarayın halkın hizmetine açılmasını sağlamak; açıldığında gerekli hizmetleri yürütmek veya bu gibi hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak.


Temel Amaçları: Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han'ın 33 yıl yönetim merkezi olarak kullandığı Yıldız Sarayı'nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkılması, korunması ve geleceğe layıkıyla taşınması yönündeki sorumlulukları yerine getirmek.

Kuruluş tarihi - yeri: 12 Eylül 1982, İstanbul

Faaliyet Alanları: Kültür ve Sanat

Kontak Kişi:   Zeynep Gül Uzunkaya Unvan: Vakıf Genel Sekreteri

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A 2 Blok Kat:12 No:1773 Okmeydanı/Şişli/İstanbul

Tel: 0 532 7007415

 Resmi İnternet Sitesi: www.yildizsarayivakfi.org.tr

E-mail: info@yildizsarayivakfi.org.tr

E-mail:zeynepguluzunkaya@ yildizsarayivakfi.org.tr


© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.