ACPAI Association of the Contemporary Performing Arts Initiative

Genel bilgi:

40 gönüllü üyemiz var. Üyelerimiz gönüllü işçilerdir. üyelik vadesi ve bağışlar. Kültürel diyalog ve eğitim projeleri; Kamusal Sanat projeleri; Festivaller. Sanat kurumları; Üniversiteler; Belediyeler.

Misyon ve Hedefler:

ACPAI, bağımsız sanatçıları, grupları, sahneleri, kuramcıları, eğitmenleri, kültür yöneticileri ve alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye'de çağdaş sahne sanatları alanında dönüştürücü bir hareket oluşturmayı hedefleyen sivil ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Çağdaş tiyatro ve dans alanlarını güçlendirmek, onlara prestij ve görünürlük kazandırmak için projeler, etkinlikler düzenleyen ve lobi faaliyetleri yürüten bir girişimdir. Girişim, Haziran 2005'te bir platform olarak kurulmuş ve Ağustos 2007'de kendi derneğini kurarak kurumsal statü kazanmıştır. 2005 yılından bu yana düzenli toplantılar ve etkinlikler düzenleyen Dernek, uzun vadede şunları hedefliyor: kendisi ve izleyicileri için etkili ve sürdürülebilir bir yaratım alanı inşa etmek; yeni ifade yolları arayan ve izleyicileriyle temasa geçen işler için uygun bir üretim ortamı yaratmak; yeni ve çeşitlendirilmiş bir hedef kitle geliştirmek ve sürdürmek; zamanın çağdaş dinamiklerini incelemek; görünür olmak ve görünürlüğü kültürel bir boyuta dönüştürmek; kültür politikası oluşturma ve uygulama süreçlerinde yer almak; ve bu şekilde genel olarak sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmak. Ana Projeler / Aktiviteler: • Süreyya Sahnesinde “Bağımsız Hareket” Bir Günlük Festival - Devlet Opera ve Balesi ile işbirliği (Nisan 2010) • Disiplinlerarası Tartışmalar: “Yenilik Kursu: Sahne Sanatlarında Yeniye Bakış” - Modern Sanat / İstanbul (Ekim 2008-Mayıs 2009) • “momentaryInflux @ Kanyon AVM” 13. İstanbul Bienali paralel etkinliği (2009) • “Yenilik Kursu: Sahne Sanatlarında Yeni Konuşma Serisine Bakış (2008 - 2009) •“ momentaryInflux @ Santralistanbul ”- (Haziran 2008) •“ Bağımsız Seyir ”- Eleştiri Portalı (Mayıs 2008 - Günümüz) •“ Nerede Olduğu: Esteti.ka Histori.ka Politi.ka ”Sanatsal Araştırma Çalıştayı (2008) •“ Bağımsız Bülten ”- Aylık Çağdaş Gösteri Sanatları Gündemi (Şubat - Mayıs 2008) • “Bağımsız Ağ: Çağdaş Gösteri Sanatları için Kültür Yönetimi ve Kapasite Geliştirme” (Ocak - Mayıs 2008) • “DirectLink, Sanat Yoluyla Kültürlerarası Diyalog” - AB Projesi; Ortak (2007 - 2008) • Bağımsız Sanat Konseyine Doğru “Beyoğlu Belediyesi ile Kültürel Temas” (2007) • “Beyoğlu Belediyesi Mahalle Konaklarında Drama ve Hareket Atölyeleri” (2007) • “Sahne Sanatları Platformu 01: Oyun Atölyesi, Kadıköy ”- Festival (Mayıs 2007)

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.