ANKARA SİNEMA DERNEĞİ

Faaliyet Alanları

Sanat.

Misyonu

Tekerlekler üstünde festivali gerçekleştirmek, sinema sanatının ve sinema sanatı ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, organizasyonu ve tanıtılması için aktiviteler düzenlemek, Türk kamu oyunun modern sanat olarak sinema faaliyetleri ve işleri hakkındaki bilgi, deneyim ve içselleştirmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Türk film yapımcıları ve filmlerinin yurtdışında tanıtımını yapmak, sinema sanatı faaliyetleri için özel kuruluşlardan destek sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak. Gerçekleştirilen eylemler Tekerlekler üstünde film festivali haftası, en iyi on türk filminin seçilmesi, yayınlar, sergiler, konferanslar.


İlgili Kişi : Başak Emre

ANKARA CINEMA ASSOCIATION /ANKARA SİNEMA DERNEĞİ

Adres Abay Kunanbay Cad. 20 / 11 Kavaklıdere Ankara

Tel: +90(312)466 3484, +90(312)466 4728

Fax: +90(312)466 4331

info@gezicifilm.com,info@festivalonwheels.org,basakemre.festival@gmail.com , ahmetgurata@gmail.com

http://www.festivalonwheels.org

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.