Raporlar

Başlık Açıklama Bağlantı
Gönüllülük ve Aktif Katılım Anketi Değerlendirme Raporu (Step-4) 2011 Görüntüle
Mediterranean Forum 2016 Valletta, Malta, 23-25 October Mediterranean Forum 2016 Valletta, Malta, 23-25 October Görüntüle
Joint Action Project “Environment, Culture and Social Responsibility” Evaluation Report Joint Action Project “Environment, Culture and Social Responsibility” Evaluation Report for the Project and Survey (Step-5) 2013 Görüntüle
Ortak Eylem Projesi “Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk” Proje ve Anket Degerlendirme Raporu Ortak Eylem Projesi “Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk” Proje ve Anket Degerlendirme Raporu (Step-5) 2013 Görüntüle
STK'lar için Sosyal Etki Analizi Eğitimi Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı - Görüntüle
ALF Turkiye Rehberi ALF Turkiye Rehberi Görüntüle
Newsletter June-July Newsletter June-July Görüntüle
STK’lar için Dijital Kampanyacılık Başvuru Formu STK’lar için Dijital Kampanyacılık Başvuru Formu Görüntüle
STK’lar için Dijital Kampanyacılık Taslak Program STK’lar için Dijital Kampanyacılık Taslak Program Görüntüle
Vakıf Tüzüğü Vakıf Tüzüğü Görüntüle
Anna Lindh Vakfı 2020 Forumu Katılımcı İsteği Bilgilendirme Formu Anna Lindh Vakfı 2020 Forumu Katılımcı İsteği Bilgilendirme Formu Görüntüle
Quarterly e-Magazine Quarterly e-Magazine Görüntüle
ALF Newsletter ALF Newsletter Görüntüle
TURKISH NETWORK MEMBERS SURVEY and MEMBERS MEETING REPORT March 2022 Görüntüle
Newsletter Newsletter January-March Görüntüle
ALF Türkiye Newsletter August -September 2023 ALF Türkiye Newsletter August -September 2023 Görüntüle

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.