2012 Hibe Çağrısı Seçimi

2012 Hibe Çağrısı Seçimi

 

Anna Lindh Vakfı’nın Hibe Çağrısı sivil toplum projelerinin uluslarötesi gelişimini desteklemenin ve ulusal ağların hareketlendirmenin araçlarından biridir. Bu mekanizma, Akdeniz’in her iki tarafından sivil toplum için bir buluşma noktası olarak vakfın eşsiz karakterine katkıda bulunmaktadır.

2012 Teklif Çağrısı için seçilen 40 projeye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.euromedalex.org/news/selection-call-proposals-2012

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.