Anna Lindh Vakfı 2013 Forum

Anna Lindh Vakfı 2013 Forum

 

İskenderiye – 3 Temmuz: Anna Lindh Vakfı Danışma Meclisi ve 35 ülkeden gelen Avrupa-Akdeniz genç liderlerinin temsilcileri 4-7 Nisan 2013’de Marsilya’da gerçekleştirilecek olan ve Arap Baharı’nın başlamasından bu yana Akdeniz’in kuzey ve güneyindeki en geniş sivil toplum oluşumu olacak olan Anna Lindh Akdeniz Forum’unun gündemini belirlediler.

Anna Lindh Vakfı Başkanı, André Azoulay İstanbul’daki konuşmasında “Mücadelenin sembolik ve öncü karakteristik özelliğini, Vakfın Danışma Meclisi üyeleri ve hem kuzey hem de güneyden gelen liderler arasındaki diyaloğu ve Akdeniz’deki genç neslin temsilini” vurguladı.

“Sosyal engeller olmaksızın oluşan ve ideolojik, kültürel veya politik eğilimler içeren  bu alan, Anna Lindh faaliyetlerinin meşruluğunun ve benzersizliğinin sembolüdür.” şeklinde konuşan Mr.Azoulay, vakfın 2008’den bu yana tercihi olan Akdeniz Birliği’nin 42 ülkesindeki en güvenilir sivil toplum örnekleriyle en doğrudan iletişime geçme fikrinin altını çizdi.

“Bu bakış açısına Akdeniz’in güneyindeki kurumsal ve politik iyileşmede sivil toplum rolü üstlendiğimiz  ve kuzeyindeki kriz üzerinde de sosyal ve politik etkiye sahip olduğumuz bu zamanlarda eskisinden çok daha ihtiyaç duyuluyor.” diye ekledi.

İstanbul’daki toplantılar ve bu sonbaharda yapılacaklar, özellikle Fas’ta kadınlara ithaf edilen ve Cezayir’de Göç için yapılalacak olan toplantılar, 2013 Nisan’ında Marsiya’da gerçekleştirilecek olan Forum’un gündeminin ayrıntılanmasına  ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır

Katılımcı gençler adına Nermine Chatila “Arap Baharı’nın ve dünya genelindeki hareketlerin ışığında, gençlik özgürlük zincirlerini kırdı ve şimdi güçlü varsayıldıklarını biliyorlar. Mutlak suretle hiç kimse bir başkasının düşünce özgürlüğünü elinden alamaz. Gölgelerin mitine olan inanç putu yıkılmıştır. Herkes için güneşi aramak uzun bir hayat mücadelesi ve her gencin misyonu bu mücadeleyi ayakta tutmaktır.” İfadelerini kullandı ve Plato’nun mağara alegorisi üzerinden diyaloğun önemini vurguladı.  35 Avrupa-Akdeniz ülkesinden 45 delege, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca “Diyalog ve Değişim için Gençliğin katkılarını” araştırdı ve ALF’nin 4D Stratejisi olan ‘Ayrımcılık’ , ‘Demokrasi’ ve ‘Kalkınma’ kavramlarının merkezine ‘Diyalog’ kavramına koymaya karar verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve ALF Türkiye Ulusal Ağı yöneticilerinin işbirliğiyle organize edilen İstanbul toplantısının hazırlığı, 30 Haziran’da seçilmiş olan ALF Danışma Meclisi yeni üyelerini, Anna Lindh Vakfı’nın yeni rolünü ve ALF 2013 Forum’unu bölgedeki sivil toplum için gerçek bir canlandırıcı yapmanın en iyi yollarını tartışmak üzere bir araya getirdi. Danışma Meclisi Birinci Toplantısı’nda vakfın Danışma Meclisi Türkiye üyesi Büyükelçi Sumru Noyan ”Vakfımızın görevi Akdeniz’in her iki yakasındaki insanların ortak barışçıl geleceğinin pekiştirilmesinde ve paylaşılmasındaki merkezi rolü ve sivil toplumun sorumluluğunu yansıtmaktır. Elbette ki, beslenen bu diyalog bir gece içinde değişiklik yaratmayacak. Bu, kolay ve hızlı bir yol değil fakat kesin ve kalıcı bir yoldur.” Şeklinde konuştu.

Anna Lindh 2013 Forum’u,  2011 Arap Uyanışı’nın ve akabindeki  Avrupa ekonomik krizinin sosyal etkilerinin oluşturduğu, Akdeniz’in iki yakasındaki en geniş sivil toplum oluşumunu temsil edecek. İstanbul Toplantısı, Forum hazırlığında öncelikli konular etrafında farklı Avrupa-Akdeniz ülkelerinde gerçekleşecek olan toplantıların ilkiydi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.