ALF Türkiye Ağı Sanal Münazara Yarışması Gerçekleşti

ALF Türkiye Ağı Sanal Münazara Yarışması Gerçekleşti
29 Şubat 2020'de ALF  Türkiye Ağı , Politika Sorunları ile ilgili Sanal Gençlik Münazarası  # 2'yi düzenledi. Münazarada ulusal, siyasi, kolektif kimlik ve modern Dünya ve Küreselleşme Dönemi  başıkları ile  kimlik oluşumunun arasındaki bağlantı münazara konusu olarak ele alındı..


Münazaranın başlığı   "Bu ev Ulusal Kimliklerin hoşgörüsüzlüğü körüklediğine ve Küreselleşme Çağında bir tehdit oluşturduğuna inanıyor" idi.

Katılımcılar, ekonomik ve kültürel Küreselleşmenin getirdiği zorluklara rağmen, kimlik kavramının insanların bireyselliklerinin karmaşıklığını tanımlarken hala geçerli veya oldukça anakronistik ve zararlı olup olmadığını tartıştılar.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.