ALF Türkiye Ağı Yıllık Toplantısı ve Kaynak Geliştirme Eğitimi

24 Eylül 2020'de, Anna Lindh Vakfı Türkiye HoN, ALF Türkiye Ağı Yıllık Toplantısı ve Kaynak Geliştirme Eğitimi'ni düzenledi. ALF Türkiye Ağı'nın tüm Üyelerini, ALF Ağı Faaliyetleriyle ilgili en son güncellemeleri sanal platformda tartışmaya davet etti. Bu kapsamda pandemiden etkilenen bu zor dönemde sosyal zorluklar, özellikle bu süreçle başa çıkabilmek için uygulama yöntemleri ve ALF'nin misyonuna gelir sağlamak için mali destek isteme süreci olarak Kaynak Yaratma eğitimine katılımlar ele alındı. Bu iki etkinlik, ALF Türkiye Ağı'nın sivil toplum sektörü bölümü kurumlarının çalışma kapasitelerini artırmayı amaçlamıştır.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.