ALF Başkanları Yıllık Ağ Toplantısı

ALF Başkanları Yıllık Ağ Toplantısı

30 Kasım, 1 ve 3 Aralık'ta Anna Lindh Vakfı sanal bir HoN Yıllık Toplantısı düzenledi.

Bu toplantı, Anna Lindh Vakfı'nın üye ülkelerinin her birinen HoN'un ana temsilcilerinin katılımını ile gerçekleşti.

Toplantı, Vakıf Başkanı Madame Elisabeth Guigou'nun açılış konuşması ile başladı ve Dr. Nabil El Sharif'in konuşması ile devam etti . HoN üyeleri kendi Ulusal Ağlarında bu yıl (2020) yaşanan zorlukları ve iyi uygulamaları tartıştı.

Üç gün boyunca süren tartışma ana başlıkları şu şekildeydi:

- ALF'nin sonraki aşama programlamasının sunumu

- Ağ Yönergeleri - Onay

- Ağ Stratejisi 2021 - Onay

- Ağ Finansman Yöntemi

- Hibeler ve Teklif Çağrısı

- ALF Programları I- Young Med Voices & Erasmus Virtual Exchange

- ALF Programları II- Sanal Maraton ve Anna Lindh Raporu 2021

- ALF İletişimi

- İzleme ve değerlendirme

- ALF Ortaklıkları

- HoNs müdahaleleri: HoNs toplantı oturumları hakkında tartışma ve fikirler için ayrılan alan.

HoN Türkiye olarak üç günlük toplantıya katılmanın yanı sıra, Dr. Necdet Salgam oturumlardan birini yönetirken, Sayın Gürkan Akçaer ve Bayan Esmeralda Kashari iki oturumun raportörlüğünü yaptı.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.