Anna Lindh Vakfı 15 Yıllık İnceleme Raporu (2005-2020)

Anna Lindh Vakfı 15 Yıllık İnceleme Raporu (2005-2020)

Anna Lindh Vakfı 15 Yıllık İnceleme Raporu (2005-2020) yayınlandı. Rapor kapsamında ALF Ağının Kilometre Taşları ve Anahtar Figürleri ile ALF'nin  Avro-Akdeniz Bölgesi'nde son dönemde faaliyet gösterdiği ana sektörlere kapsamlı bir bakış sunuldu. 

"Vakıf, tüzüğünde öngörüldüğü üzere, son 15 yılda bölgedeki en büyük sivil toplum Ağını oluşturdu. Avrupa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri için ulusal ve bölgesel düzeyde yapılandırılmış diyalog için bir mekanizma fırsatı sunulmaktadır. Burada üyelerin  düzenli olarak bir araya gelmesi ve eylemlerini sanal olarak koordine etmesi, bilgi alışverişinde bulunması ve uygulamalarını bölgesel düzeyde tekrarlayarak birbirlerinden öğrenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ALF her üç yılda bir, EuroMed'in en büyük sivil toplum toplantısı olan MEDForum'u başarıyla organize etmiştir" ( Elisabeth Guigou - Anna Lindh Vakfı Başkanı)

"EuroMed toplumlarının birbirine bağlanması tarihi bir gerçek ve gelecek için bir vizyondur. Bu alandaki kurumları, ulusal ve yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları çok taraflılık ve işbirliğine inanmaya ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. ALF 15 Yıllık İncelemesi, bu yöndeki son on beş yılda elde ettiği tüm başarıları gösterecektir. (...) daha fazla kültürlerarası diyaloğu savunmanın EuroMed toplumlarının kültürel, sosyal, insani ve çevresel gelişimi için temel bir araç olduğunu düşünüyoruz. " (Dr. Nabil Al Sharif - Anna Lindh Vakfı İcra Direktörü)

https://www.annalindhfoundation.org/sites/default/files/2020-12/ALF_full-final-1.pdf 

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.