ALF HoN Türkiye - Saha Ziyareti #6

ALF HoN Türkiye - Saha Ziyareti #6

ALF Ağı Üyeleri Saha Ziyareti # 6

5 Şubat 2021'de, son aylarda Eskişehir, Antalya ve Ankara'da düzenlenenlerin ardından, Anna Lindh Vakfı Türkiye'den HoN tarafından İstanbul'daki Network Üyelerimizin ofislerinde 6. saha ziyareti düzenlendi.

Bu toplantıya, Ulusal Koordinatörlerin ve İstanbul merkezli Ağ üyelerinin temsilcileri katıldı. Bu toplantıda Ağ Üyelerinin çalışmaları ve katılımı hakkında bilgi sunumu, çağrı fırsatları ve olası işbirliklerini, geçmiş ALF etkinliklerini tartışma, analiz etme fırsatı bulduk. Anna Lindh Vakfı'nın ilkeleri ve bunların günlük faaliyetlerimizde nasıl uygulamaya konulacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.