ALF Türkiye STK'ları Kaynak Geliştirme Eğitim Kursu

ALF Türkiye STK'ları Kaynak Geliştirme Eğitim Kursu

27/28 Mart 2021 tarihinde ALF HoN Türkiye, ALF Türkiye Ulusal Ağı üyesi sivil toplum kuruluşlarının 35 temsilcisinin ortak katılımıyla Eskişehir'de düzenlenen ikinci Kaynak Geliştirme Eğitim Kursu'nu düzenledi.

Gündem şu şekildeydi:

1.Gün / 27 Mart

- Karşılama konuşması;

- Üyelerin tanıtımı;

- Yeni üyeleri karşılama;

- Esmeralda Kashari tarafından Anna Lindh Vakfı'nın interaktif sunumu

- Dr. Necdet Sağlam tarafından Kaynak yaratma kaynakları ve stratejileri sunumu

- Dr. Necdet Sağlam tarafından STK'ların hedefleri doğrultusunda kaynak yaratma faaliyetleri sunumu

- Katılımcı üyelerin sunumları için fırsat alanı

2.Gün / 28 Mart

- Önceki oturumdan sonra, uygulaması yapılmış iyi örneklerin sunumu

- Jacopo Cimmino tarafından Kaynak Yaratma Etik ilkeleri sunumu

- Esmeralda Kashari'den Kaynak Yaratma Standartları Uygulaması sunumu

- Esmeralda Kashari ve Jacopo Cimmino'dan Çevrimiçi Kaynak Yaratma ve Kitle Fonlaması fırsatları sunumu

- Sertifika teslimi ve Kapanış töreni

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.