Yüz Yüze ALF Güney ve Balkan HoN Toplantısı

Yüz Yüze ALF Güney ve Balkan HoN Toplantısı

Pandemi nedeniyle uygulanan mevcut koşullara ve kısıtlamalara rağmen, Anna Lindh Vakfı Türkiye'nin HoN'u, 26-05-2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'Birebir ALF Güney ve Balkan HoN Toplantısı'nı başarıyla gerçekleştirdi.

Toplantıya, HoN Arnavutluk, Bayan DorEntina L. Hysa, HoN Ürdün Bayan Zain Fasho, HoN Slovenya Bay Robert Križanič ve HoN Türkiye'den Bay Necdet Salgam, Bay Gürkan Akçaer, Bayan Esmeralda Kaşari ve Bay Jacopo'nun ortak katılımı kaydedildi. Cimmino.

Toplantı, Anna Lindh Vakfı'nın vizyon ve misyonunu desteklemek için iyi uygulamaları, öğrenilen dersleri ve geleceğe yönelik stratejileri paylaşmak için büyük bir şanstı.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.