Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı - 18-20 Mart 2022 - Afyonkarahisar

 Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı -  18-20 Mart 2022  -  Afyonkarahisar

18-20 Mart 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleşen Avrupa Birliği ve T.C. Dışişleri Bakanlığı ile 42 ülkenin kurmuş olduğu Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı toplantısı, öncelikle Ağ başkanları Prof.Dr.Necdet Sağlam ve.Gürkan Akçaer’in açılış konuşmaları ve toplantı kapsamından bahsetmelerinin ardından başladı. Açılış konuşmasının ardından Büyükelçi Sn. Meral Barlas sözü alarak Mısır toplantısının çıktılarından ve Anna Lindh Vakfının yönetim kurulunun üye ağ ülkelerinden beklentilerini katılımcılara aktardı. Sayın Büyükelçinin ardından ALF Focal Point of Turkey Aline Aznavourian’ın ilettiği video konuşma Türkiye Ağ üyeleri ile paylaşıldı ve son olarak Arnavutluk’tan Sayın Esmeralda Kashari sözü alarak Anna Lindh Vakfı kapsamındaki eski ve halihazırdaki çalışmalarından bahsetti.

Konuşmaların ardından Dr.Abdullah Orhan proje kapsamında 50 Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı üyesi kuruluşun doldurduğu anket sonuçlarının istatistiki değerlendirmesini katılımcılara açıklayarak aktardı

Anket değerleme sunumunu takiben SWOT çalışmasına geçildi. SWOT çalışması kapsamında katılımcılar 4 gruba bölündüler. Bu grupların ikisi Anna Lindh Vakfı’nın genel SWOT analizini , diğer ikisi ise ALF Türkiye’nin SWOT analizi üzerinde çalıştılar. Bu kapsamda Stratejiler , fırsatlar , tehditler ve iyi olunan noktalar kısa bir süre zarfında gruplar içerisinde tartışıldı ve ardından bu grup çalışmalarının sunumları gerçekleştirildi.

Öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen oturumda öncelikle proje kapsamında çıktı olarak sunulacak belgesel içinde yer alacak videolardan bazılarının ön gösterimi katılımcılara sunuldu ve ortaya çıkarılacak belgeselin senaryosu katılımcılara anlatılarak görüş ve önerileri not alındı. Belgesel ön gösteriminin ardından ALF Türkiye üyesi olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Coşkun Dolanbay tarafından katılımcılar yine 4 gruba bölünerek uzgörü çalışması yaptırıldı.

Bu uzgörü çalışması kapsamında gruplar öncelikle gelecek tasavvurlarını bir proje fikri çerçevesinde yaparlarken dört trendi takip ettiler. Bu trendler sırası ile : Demografik ve sosyal değişimler Ekonomik gücün değişimi, Hızlı şehirleşme ,İklim değişikliği ,Teknolojik gelişmeler olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra odak noktası , paydaşlar ve etki alanı ise proje fikirlerini bir temele oturtma gayesi açısından önem taşıdı. Bir saat süren bu çalışmanın ardından gruplar taslaklarını katılımcılara sunarak çalışmayı tamamladılar.

Uzgörü çalışmasının ardından her katılımcı kameralar önünde Anna Lindh Vakfı’nın kendileri için ne ifade ettiğini aktarırken ALF Türkiye Ağı Başkanlarından Prof.Dr. Necdet Sağlam’ın “ Anna Lindh Vakfı, Sivil Toplumun bölgedeki Birleşmiş Milletleridir” sözü ve diğer Ağ Başkanı olan Sn. Gürkan Akçaer’in “ALF, Barcelona deklarasyonundan bu yana geleceğe atılan adımların birleşimidir. “ sözleri kayda değer olmuştur.

Toplantıya dair ek resimler için drive linki : https://drive.google.com/drive/folders/15XLfTgo0JV25cGX6CDnmcxZS2-lYLKXR?usp=sharing

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.