ALF, 36 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiriyor.

Akdeniz'in çeşitliliğini ve zenginliğini kutluyor, iki yakası arasındaki bağları güçlendiriyoruz.

Anna Lindh Vakfı, her 28 Kasım'da kutlanan yıllık #AkdenizGünü'nün bir parçası olarak ve Akdeniz için Birlik Sekreterliği ile koordinasyon içinde, toplum düzeyinde Akdeniz'in ve çeşitliliğinin benzersiz bir kutlamasını düzenliyor. 25 EuroMed ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimlerle birlikte o gün farklı ülkelerde eş zamanlı olarak 36 topluluk temelli ücretsiz müzik performansı (kar amacı gütmeyen; bilet satışı yok) düzenleyerek kutlamaya katılacak.

Vakıf ayrıca ALF 41 Sivil Toplum Ulusal Ağları üyelerinin coşkusundan yararlanarak bölgenin çeşitliliğini kucaklamak ve kültürler arası etkileşimleri teşvik etmek için özel bir ivme oluşturmaya yardımcı olmak için ödüllü Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde bölgesel bir kampanya başlatıyor.

Benzer şekilde bu çağrı, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Yönetimlerle uyum içinde çalışmasını, yerel ölçekte onları güçlendirmesini ve kültürlerarası diyaloğun fikir ve değerlerini daha geniş bir kitleye yaymasını amaçlamaktadır.

Ayrıca, ALF Sekreterliği, İskenderiye'nin kornişinde bulunan von Gerber House binasında farklı kültürlerden müzisyenlerin müzik performansı ve logo projeksiyonunun yer alacağı genel merkezinde benzersiz bir kutlama planlıyor.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.