Çevrimiçi Çalıştay: Diyalog Süreçlerini Şekillendirmek - Katılımı Teşvik Etmek

Diyalog Süreçlerini Şekillendirmek - Katılımı Teşvik Etmek"

İletişim, tartışma ve fikir çeşitliliği ile gelişir. Diyalog süreçleri, bu alışverişi katılımcı ve yaratıcı bir şekilde şekillendirme ve etkili kılma fırsatı sunar.

Bu atölye çalışması, hem analog hem de dijital diyalog biçimleri için çerçeveler ve farklı diyalojik süreç tasarımı biçimleri sunar. Katılımcı diyalog süreci tasarımının temel ilkeleri öğretilecek ve çeşitli formatların uygulama ve uyarlama olanaklarını derinlemesine keşfetmek için katılımcıların kendi uygulamalarından örnek olay incelemeleri kullanılacaktır.

ÇALIŞTAY BÖLÜM 1:

- Diyalog ve tartışma tasarımı için çalışma ilkeleri

- (Katılımcı) diyalogları ve süreçleri şekillendirmek için tasarım ilkeleri

- Diyalog çeşitleri ve karar verme üzerine düşünme

- Mevcudiyette veya dijital olarak diyalogların özellikleri ve ortak yönleri

- Kültürel olarak farklı ekiplerde diyalog süreci tasarımının zorluklarına karşı duyarlılık

ÇALIŞTAY BÖLÜM 2:

- Katılımcıların uygulama ilgi alanlarına dayalı diyalog ve konuşma yöntemleri ve modlarının derinlemesine örnek niteliğindeki tartışması (ör. açık alan, fikir birliği diyaloğu, gelecek konferansı, dünya kafesi, ejderha akışı)

- Süreç tasarımında dirençle başa çıkma ve aktif katılımı ve sürdürülebilirliği teşvik etme

- Ekip toplantıları, konferanslar veya ağ toplantılarının tasarımı için ilham (varlıkta veya dijital olarak)

EÐİTMEN HAKKINDA

Carolin Gebel (Dipl. Pol.), 20 yıldır koç, diyalog kolaylaştırıcı ve personel ve organizasyonel gelişim için bütünsel konseptler ve formatlar ile süreç danışmanı olarak çalışıyor. Diğer şeylerin yanı sıra grup dinamiği ve Gestalt psikolojisi konusunda eğitim almış, iletişim ve işbirliği kalıplarını sorgulamayı ve dönüşümü ve topluluk oluşturmayı güçlendirmeyi destekliyor. Bir permakültür tasarımcısı olarak, dirençli stratejik gelişim için sürdürülebilir tasarım ilkelerinin olanaklarını ekiplere ve kuruluşlara tanıtıyor.

27 Kasım 2022'ye kadar buradan kaydolun!

Kayıtlı katılımcılara, çalıştaydan önce katılmaları için bir bağlantı sağlayacağız. Yetersiz veya çok sayıda katılımcının kayıt olması ve bizim seçim yapmak zorunda kalmamız durumunda sizleri bilgilendireceğiz.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.