ALF TÜRKİYE AĞI ESKİŞEHİR’DE!

ALF TÜRKİYE AĞI ESKİŞEHİR’DE!

Proje Finans Yönetimi, Raporlama ve Bütçeleme Eğitimi, 16-18 Aralık tarihleri arasında 17.12.2022 günü Eskişehir’de yapıldı.

Anna Lindh Vakfı, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliğinin çerçevesinde 42  üyesi ülkesi bulunan Vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir. 2004 yılında kurulan ALF’in Genel Merkezi 2005 yılında İskenderiye’de açılmıştır. Böylelikle, ALF  Avrupa Birliği ve Akdeniz Ortak ülkeleri tarafından ortaklaşa oluşturulan ilk ortak iletişim-köprü kurumu haline gelmiştir. 

ALF Türkiye Ağı Koordinatörleri Sn. Necdet Sağlam ile Sn. Gürkan Akçaer’in açılış konuşmaları ile başlayan program, üyelerin kendilerini ve faaliyetlerini tanıtma ile başladı.

Sayın Akçaer, ALF Türkiye Ağı Çalışma Planı hakkında bilgiler verdikten sonra, 12.12.2022 günü çevrimiçi gerçekleştirilen Ağu Başkanları toplantısında görüşülen hususlar ve 2024 yılına kadar planlanan çalışmalardan bahsetti.

Sayın Necdet Sağlam, ALF’nin tarihçesi, kuruluş gerekçesi ve işleyişine dair bilgiler verdi. Bir sonraki Ağ Başkanları toplantısının Marsilya’da gerçekleşeceğini belirtti 

Ağ üyelerinden gelen öneriler ve çalışma planının tüm üyelerin de katılımı ile nasıl gerçekleştirileceği görüşüldü:

Öneri 1: Bir sonraki yüz yüze eğitim toplantısında Deneyim Paylaşımı için bir bölüm eklenmesi teklif ve kabul edildi.

Öneri 2: ALF tarafından yapılan paylaşımların Türkçe olarak da yapılmasının, yerel düzeyde kişi ve kurumlarla paylaşımını kolaylaştıracağı belirtildi, dolayısıyla tercüme edilmiş metinlerin hazırlanması önerildi ve kabul edildi. 

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.