Anna Lindh Vakfı ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Arasında Mutabakat Zaptı

14 Aralık 2022'de Anna Lindh Vakfı ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, amacı iki kurum arasındaki işbirliğini geliştirmek ve sinerjiyi teşvik etmek olacak resmi bir işbirliği çerçevesi oluşturmak için bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. MoU, Euromed Ekonomik ve Sosyal Konseyler (ESC'ler) ağının koordinatörü olarak Anna Lindh Vakfı ile EESC arasındaki karşılıklı işbirliğini artırmak ve güney ve doğu Akdeniz'de devam eden sosyo-ekonomik reformları desteklemek için karşılıklı bir anlaşmanın ana hatlarını çiziyor. 1995 Barselona Deklarasyonu uyarınca ortak bir barış ve istikrar alanı oluşturmak, ortak bir refah bölgesi oluşturmak ve kültürler arasındaki anlayışı ve sivil toplumlar arasındaki alışverişi teşvik etmek.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.