ALF Knowledge for Action Programı (K4A) Çağrısı

ALF Sekreterliği, ALF Eylem Programı Bilgisini (K4A) yeni başlattı.

Bu program, bir Avrupa-Akdeniz vizyonu ile kültürlerarası diyaloğun farklı alanlarına ilişkin sınırlı bilginin üstesinden gelmek ve kamu ve politika tartışmalarını ve gündemlerini beslemek için kanıta dayalı araştırmalar (önce politika özetleri ve ardından politika belgeleri) üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu program aracılığıyla ALF, Kültürlerarası Diyalog'un ilgili yönleri hakkında bilgi üretmek için araştırma/akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının tandemlerini arar. Bu tandemler, aşağıdaki konulardan biri hakkında politika özetleri ve politika belgeleri üretmeye davet edilir:

Kültürel olarak çeşitli EuroMed toplumlarında sosyal içerme için bir katalizör olarak sosyal yenilik

Toplumsal cinsiyet klişelerine meydan okumanın bir yolu olarak EuroMed bölgesindeki kadınları güçlendirmek

EuroMed bölgesindeki iklim değişikliği politikalarına sosyal boyutların entegre edilmesi

Akdeniz'in iki kıyısını birbirine bağlayacak uluslararası kültürel ilişkiler ve kültürel diplomasi

ALF Knowledge for Action hakkında daha fazlasını okuyun ve 27 Şubat 2023'ten (23:59 Orta Avrupa Saati) önce bu bağlantıdan başvurun: https://www.annalindhfoundation.org/calls/alf-knowledge-action-k4a

İlgili uzmanlığa sahip üyelerinize duyurmak için işbirliğinize güveniyoruz.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.