Sosyal Medya Eğitimi Yoluyla STK Dijitalleşme Lobisi.

Eğitimin amacı, üyelerin bir araya gelerek sorularını tartışabilecekleri, beyin fırtınası yapabilecekleri, sorunları tespit edebilecekleri, kararlar alabilecekleri ve çözüm geliştirebilecekleri bir alan oluşturmaktır. Sosyal Medya Eğitimi ile STK Digitalization&Lobbying'de proje yönetimi süreçlerinde CRM sistemlerinden yararlanılabilir.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.