Eğitim Modülü(3)

Eğitim Modülü(3)

Bu eğitim modülü, katılımcıların farklı insanların çalışma alanlarında nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve hareket ettiklerini; aynı zamanda kendilerinin belirli bir şekilde davranmalarına neyin yol açtığını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, katılımcıların derin bir anlayış geliştirmelerine ve farklı bireylerle anlamlı bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak için özel önem taşır.

Bu modül, katılımcıların anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olmak adına bir tartışma sırasında bir ahenk oluşturmak ve öğrenmeyi geliştirmek için kullanılabilecek beceriler olan aktif dinleme ve eleştirel düşünceyi uygulamaya odaklanır.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AÐUSTOS

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: https://lnkd.in/efUAKEf5

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.