2013 Hibe Çağrısı başladı.

2013 Hibe Çağrısı başladı.

Anna Lindh Vakfı'nın Ulusal Ağ üyeleri 2013 proje teklifleri için Ara Dönem Çağrısına başvurmaya davet edilmektedir. Bu çağrı ALF 4D Stratejisi doğrultusunda vatandaşlık ve kaynaştırma için sivil toplumu harekete geçirmeyi ve güçlendirmeye teşvik eden projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Çeşitliliği artırmayı, toplumu açık ve çoğulcu demokrasiye teşvik etmeyi ve kapsayıcı ve sürdürülebilir insani kalkınmayı hedefleyen bu proje sivil toplumu harekete geçiren bir faktör olarak, kültürler arası diyalogu benimser . Bu çağrı 42 Euromed ülkesindeki ALF ağına 15 Ocak 2013 tarihinden önce üye olmuş olan katılımcılara açıktır. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2013’tür. Daha fazla bilgi için http://www.annalindhforum.org/guidelines sayfasından başvuru rehberini indiriniz. 

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.