Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, 27 - 29 Ağustos 2014

Kuruluğundan bu yana kültürlerarası diyalog konusunda çalışmalar yürüten ve aktif olduğu ülkelerde bu alandaki işbirliklerini destekleyen Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı, Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management “ PCM) üzerine 27 - 29 Ağustos tarihlerinde bir eğitim düzenlemiştir. Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı üyeleri için düzenlenen etkinlikte farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bir araya geldi. İki buçuk gün süren eğitimde, grup çalışmalarının yanında STK’lar için farklı fon kaynakları hakkında bilgi verildi ve farklı örnekler ışığında başvuru süreçleri incelendi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.