Anna Lindh Vakfı 2015 çağrısı süre uzatımı

Anna Lindh Vakfı 2015 çağrısı süre uzatımı

Anna Lindh Vakfı 2015 çağrısı başlamıştır. 20 Ocak 2015 öncesi üye olan üyelerimiz proje çağrısına başvurabilirler.Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2015'tir. Her network'ten 1 proje seçilecek ve proje tutarı EUR 9,000 to EUR 21,500 arası olacaktır.

Başvuru ve klavuzlar için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

http://annalindhgrants.org/guidelines

http://annalindhgrants.org/how-to-apply

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.