11-12 Kasım tarihlerinde KUSIF işbirliği ile gerçekleştirilecek Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı etkinliği başladı.

Söz konusu ekinlikte Sosyal Etki ve Sosyal Etki Yönetimi nedir? Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal Etki kültürünü oluşturmak ve sosyal faydayı maksimize etmek için neler yapılmalı?” Konuları üzerine grup çalışmaları ile örnek vaka analizleri yapılıyor.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.