MED FORUM 2020

MED FORUM 2020

S&G ALF HoN Turkiye Sosyal Girisimcilik Karavani Nisan 2020'de Hirvatistan'da duzenlenecek olan MEDForum'a katilacak.

S&G ALF HoN Türkiye Sosyal Girişimcilik Karavanı Nisan 2010’da Hırvatistan’da MEDForum’a katılacak.

Ankara'dan ayrılmanın MEDForum'dan bir hafta önce başlaması ve 3 Nisan 2020'ye kadar Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek gibi rotadaki ALF HoN'leri ziyaret ederek devam etmesi planlanmaktadır.

Sosyal Girişimcilik Karavanı fikri şöyle sıralanabilir:

1.En İyi Uygulamaların Açıklaması

2. Sosyal Girişimci Olma Eğitimi

3. Sosyal Girişimciler ile Atölye Çalışması (Teoriden Uygulamaya)

4. Genç Sosyal Girişimciler Ağı Kurmak

5. MEDForum 2020'nin görünürlüğünün arttırılması ile ilgili bilgilerin paylaşılması.

6. HN'ler ve ALF Ağ Üyeleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi.

Lütfen daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://www.annalindhfoundation.org/anna-lindh-medforum2020


© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.