Antalya Development and Scouting Association

Antalya Kalkınma ve İzcilik Derneği (ANTİZ) 2020 yılında gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yapmak, gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, haklarını yürütmek. İnsan hakları alanında temele dayalı çalışmalar yapan, gençler arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, gelişimlerine katkıda bulunmak, girişimci ruhları teşvik etmek ve uluslararası gençlik projeleri yürütmek amacıyla kurulmuş, ulusal ve uluslararası bağımsız çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Antalya Kalkınma ve İzcilik Derneği olarak tüm çalışmalarımızda ağ temelli ve hak temelli bir yaklaşım sergiliyoruz. Gençlerin katılımını artırmak ve gönüllü olmalarını kolaylaştırmak için geleneksel yöntemler yerine yenilikçi yöntemleri tercih ediyoruz. Online gönüllülük modelini kullanmaya başlayan derneğimiz bu model ile sürdürülebilirliğimizi sağlamaktadır.


Adres: Odabaşı district 9700 street no:4/a Kepez/ Antalya 07190 ANTALYA/Antalya Turkey

Mail : iremdurak281@gmail.com

Telefon : 05427795544

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.