AB FAALİYETLERİ MERKEZİ

Faaliyet Alanları

Demokrasi ve toplumsal kalkınma, uluslar arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve eğitim

Misyonu

Avrupa Birliği’ne üyelik ve entegrasyon sürecindeki düzenlemelerin ekonomik, sosyal, sektörel ve yerel sonuçları ile ilgili araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, müzakere sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere katkıda bulunmak

Gerçekleştirilen eylemler

Araştırma, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, seminerler, açık oturumlar, eğitimler, Avrupa Birliği komisyonu, üye ülkeler ve diğer aday üyelerin temsilcileri ile işbirliği, kültür ve sanat faaliyetleri, gençlik projelerinin organize edilmesi   

İlgili Kişi: Gürkan Akçaer

EU ACTIVITIES CENTRE/AB FAALİYETLERİ MERKEZİ Simon Bolivar Cad. Maliye Sitesi No:17 Ankara Tel: +90(312)440 5855 Fax: +90(312)4406766   info@abmerkezi.org.tr  ,tr.youth@gmail.com

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.