ANNA LİNDH AVRUPA AKDENİZ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VAKFI TÜRKİYE AĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FON GELİŞTİRME EĞİTİMİ Ankara 16 Kasım 2019

ANNA LİNDH AVRUPA AKDENİZ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VAKFI TÜRKİYE AĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FON GELİŞTİRME EĞİTİMİ Ankara 16 Kasım 2019

ANNA LİNDH AVRUPA AKDENİZ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VAKFI TÜRKİYE AÐI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FON GELİŞTİRME EÐİTİMİ Ankara 16 Kasım 2019

Eğitimin amacı

· Katılımcıların Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik fon kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaları

· Katılımcıların fon geliştirme stratejisi ve fon yaratma faaliyetleri hazırlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için gerekli metot, teknik ve araçlara sahip olmaları

Bu eğitimden beklenen sonuçlar;

• Katılımcıların kendi kuruluşları için fon geliştirme metotları geliştirebilmeleri

• Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda fon kaynakları yaratabilmeleri

Eğitimin içeriği:

· Sivil Toplum

· Türkiye’de Sivil Toplumun Yeri

· STK'lar için Fon Kaynakları

· Fon Geliştirme Stratejileri

· Fon yaratma faaliyetleri

· Hibe veren kurumlarla iletişim

Kimler Başvurabilir?

Anna Lindh Avrupa Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı üyeleri ve/veya çalışanları bu eğitime başvurabilir.

Her kurum/kuruluştan 1 kişinin bu eğitime katılması tercih edilir. Eğitim katılımcıları, eğitimin tüm modüllerine katılmayı taahhüt eder.

Katılımcılarda aranan nitelikler;

· Sivil Toplum Kuruluşu, Sendika veya Sivil Oluşum üyesi veya temsilcisi olmak

· Kurumunda yönetici, çalışan veya karar verici mevkiinde bulunuyor olmak

· Sivil Toplum Kuruluşları için stratejik planlama ve fon yaratma konusu ile tanışık olmak

Başvuru Süreci:

Özgeçmiş ve Motivasyon mektubu (en fazla bir sayfa uzunluğunda) 13 Kasım 2019 tarihine kadar alfturkiye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur. Bu eğitim ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Anna Lindh Avrupa Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Koordinatörlüğü Ankara dışından sınırlı sayıda katılımcıların konaklama ve diğer katılımcıların tren ve otobüs masraflarını karşılayacaktır. Eğitim yeri başvurusu onaylanan katılımcılara bilahare bildirilecektir.  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.