Anna Lindh Vakfı Staj Programı Açıldı.

Anna Lindh Vakfı Staj Programı Açıldı.

Bu program disiplinlerarası bilgiyi teşvik etmenin yanısıra, yetenekli öğrenci ve mezunlar, Vakfın işleriyle ilgili alanlarda pratik kazanmak isteyen ve bu alanlarda tam katılım gösterecek stajyerlerle çalışmayı hedeflemektedir.

Staj Programı, vakıf içindeki insan kaynakları kapasitesini, Akdeniz Birliği ülkeleri dillerinden en az ikisini kalıcı olarak bilen, ALF stratejik müdehale alanlarında yetkin 19-32 yaş arası öğrenci ve mezunlarla desteklemeyi planlamaktadır.

Verilecek olan eğitim, hem işgücü piyasasında yetenekli gençlerin şansını artıracak hem de bu gençlerin deneyimli personelle bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

Başvurular 43 Avrupa-Akdeniz ülkesinden de beklenmektedir. Bu 43 ülke dışında herhangi bir başka ülkeden de başvuru kabul edilebilir ancak bu koşulda masrafları vakıf tarafında karşılanmaz. Stajyerlerin seçiminde kuzey-güney dağılım dengesi seçim kriterleri doğrultusunda sağlanacaktır.

Staj başvurusu için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.

http://www.euromedalex.org/news/anna-lindh-foundation-internship-programme-now-open

Başvurularınızı lütfen 21 Ağustos 2012 Salı günü saat 17.00'a kadar(Kahire Saati) gönderiniz.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.