ALF Türkiye Ağı - Kapasite Geliştirme Eğitimi

ALF Türkiye Ağı  - Kapasite Geliştirme Eğitimi

26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da  ALF Türkiye Ağı üyelerine  Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi. Kapasite geliştirme eğitimi ağ başkanları Dr. Necdet Sağlam  ve Gürkan Akçaer tarafından verildi. Eğitim programı ile  sivil toplum örgütlerinin çalışma kapasitelerinin ve yönetim yeteneklerinin artırılması amaçlandı.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.