Avro-Akdeniz bölgesinde Gençlik ve Sivil Toplum üzerine Kamu Politikası Forumu

Avro-Akdeniz bölgesinde Gençlik ve Sivil Toplum üzerine Kamu Politikası Forumu

2 Aralık 2020'de Anna Lindh Vakfı, EuroMed bölgesinde "Gençlik ve Sivil Toplum" üzerine Kamu Politikası Forumu düzenledi.

Forum;

Anna Lindh Vakfı Başkanı

Alman Devlet Bakanı

Bölge Genel Müdür Vekili

tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından, 4 sivil toplum temsilcisi ile bir panel gerçekleştirildi. Kurumsal temsilciler, açılış konuşmasında bahsi geçen esaslara dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

ALF HoN Türkiye temsilcimiz Cimmino Jacopo, ALF planında tanımlı olan 'Sanal Değişim Yoluyla Kültürlerarası Öğrenme' temasını tartışmak üzere panelist olarak katılım sağladı ve özetle şu bilgileri verdi:

"E + Sanal Değişim projesi (2018-2020) ile 2010'dan beri kültürler arası etkileşimler için sanal alışverişin avantajlarını gösteren Kültürlerarası Eğilimler araştırma sonuçlarından edindiği tecrübeye dayanan ALF, sanal değişimi ALF'in bir bileşeni olarak tüm yüz yüze aktivitelere paydaşlığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kullanmayı amaçlamaktadır."

Sayın Cimmino Jacopo konuşmasında, EuroMed bölgesindeki topluluklarda kültürlerarası öğrenmenin önemine değindi. Sanal Değişim programın avantajlarına odaklanarak, katılımcılar tarafından geliştirilecek becerilerin, metodolojinin ve programı sürdürme ihtiyacının altını çizdi. Bunun yanı sıra, salgın sırasında ve sonrasında programı sürdürürken karşılaşılan temel zorluklara karşısında Anna Lindh Vakfı tarafından kültürlerarası öğrenmeyi daha da geliştirmek için bazı somut çözüm önerilerini sunmuştur.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.