ALF Yıllık Ağ Başkanları Toplantısı (Brüksel)

ALF Yıllık Ağ Başkanları Toplantısı (Brüksel)

Bu oturum, ağları ilgilendiren konulara ve konulara özel olarak odaklanarak, operasyonun önceki aşamasına ilişkin düşüncelere ayrıldı. Sekretarya ve Ağ Başkanları'nın (HoN'lar) çeşitli konulardaki açılış konuşmalarıyla başladı:

Oturum, daha sonra, HoN'ler tarafından önerilen ek konuların yanı sıra, HoN'lerle paylaşılan Google Formunda en çok oylanan dört konuyu tartışmaya geçti:

1. ALF'nin Programlanması,

2. Sekreterlik ve HoN'lardan gelen idari prosedürler/gecikmeler

3. 2018-2021 döneminde verilen hibeler: CFP 2020 ve Yönetim Desteği

4. Özel işbirlikleri için HoN'larla ikili anlaşmalar

Bunun dışında,küçük hibelerin (mikro hibelerin) programa dahil edileceği açıklandı. Ağ destek planı ALF ile ilgili olmayacak, ancak Ulusal bağlamlara ve arka plana odaklanacak ve ağların becerileri ile kurumsal çerçeve arasında denge bulmaya çalışacak.

Açılış Oturumu

ALF İcra Direktörü Josep Ferre oturuma, Belçikalı ALF Yönetim Kurulu üyesi Malaika Lombume'yi takdim ederek başladı ve gerekli vizeleri alma sürecindeki desteği ve kararlılığı için teşekkür etti. Bayan Lombume, günümüz dünyasında ICD'nin önemini vurguladı.

B2 DG NEAR Birimi Başkanı ve Müdür Vekili Henrike Trautmann söz aldı ve DG Near'ın Vakfa destek sağlamaya devam etmek için ilgi ve istekli olduğunun altını çizdi. HoN'lara hitaben yaptığı konuşmada Trautmann, Vakfı oluşturan yegane şey olduğu için ağların rolünün geri yüklenmesi gerektiğini vurguladı. Bayan Trautmann ayrıca Komisyonun, eşitsizliklerin azaltılması, iklim değişikliği gibi konular üzerinde çalışılması gerektiğini de belirtti.

Anna Lindh Vakfı Başkanı Prenses Rym Ali, fiziksel olarak katılamamaktan üzüntü duyduğunu belirterek, yakın zamanda İskenderiye'de herkesle şahsen tanışmayı umarak herkesi karşıladı. Ağların Euromed bölgesindeki çabasını takdirle karşılayan Prenses,yaşanan çeşitli zorlukların da aşılacağını umarak konuşmasını sonlandırdı.

ALF İcra Direktörü Josep Ferré, ALF Sekreterliğinin mevcut Eylem Hibesinin son ayağını yönettiğini ve 2022 yılının Mart ayına kadar kadar bir uzatma talep edileceğini açıkladı.

Ferré, yeni “AK” katkısının, Operasyonel ve Eylem Hibelerini birleştirerek öncekilerden farklı olacağını vurguladı.

Ağlara sağlanan diğer oturumlar bilgi amaçlı olup şu şekilde oturumlar gerçekleşti:

Kültürlerarası Diyalog toplumlarımız için nasıl faydalı hale getirilir?

Ulusal düzeyde kamu politikaları ve ağ eylemi arasındaki ortak zemin

Kapasite Geliştirme Programı ve Hareketlilik Programı

Daha hızlı koordinasyon için dijital araçların kullanımı

Üyelerin demografisini çeşitlendiren ulusal ağlar nasıl zenginleştirilir?

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.