Adaylık Çağrısı: Kurumsal İletişim Müdürü

Vakıf, çok kültürlü ekibine katılmak için bölgede değişiklik yapmaya hazır deneyimli bir profesyonel arıyor. İskenderiye'deki ALF Genel Merkezinde çalışan Kurumsal İletişim Müdürü, mesajının tutarlı ve ilgi çekici olmasını sağlayarak Vakfın iç ve dış iletişim stratejisine liderlik etme ve denetleme konusunda genel sorumluluğa sahip olacaktır; iletişim ekibini yönetmek; iletişim bütçesini denetlemek; ve tüm ALF iletişim faaliyetlerini ve kampanyalarını ALF Çok Yıllı Çalışma Programı 2022–2025 uyarınca geliştirmek, uygulamak ve koordine etmek. Kurumsal İletişim Müdürü, İskenderiye'deki ALF Genel Merkezi'nde çalışacaktır.

Son başvuru tarihi: 04 Aralık 2022, 23:59 Orta Avrupa Saati (CET)

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.