EENC: Fırtınalı Zamanlar - Doğa ve İnsanlar

Eylül ayında, Avrupa Komisyonu Stormy Times raporunu yayınladı. Doğa ve insanlar: UNESCO Dünya Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesinde değişim için kültürel cesaret – MONDIACULT 2022. Rapor, Avrupa Uzmanı Uzmanı Rolf Weiss ile Üye Ülkelerin uzmanlarından oluşan Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Kültür Ağı (EENC), kültürün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğine odaklanır.

İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi yeniden düşünerek yaşanabilir, sürdürülebilir bir gelecek için kültürel hayal gücümüze ilham vermek amacıyla uzmanlar tarafından 11 ifade geliştirildi. Rapor, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önerilerde bulunur:

a) sanatçıların ve kültürel kuruluşların Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmasına tam olarak dahil olma ihtiyacı, bunun gerektirdiği yaşam ve düşünce biçimlerinde değişikliklere ulaşmak için;

b) farkındalığı artırmak için gezegenin doğal kaynaklarının korunması için yılda bir değil beş Dünya Aşım Günü çağrısı;

c) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde ele alınan sosyal adaletsizlik, eşitsizlikler, biyoçeşitlilik kaybı, gıda güvenliği eksikliği, iklim değişikliği ve diğerleri gibi konularda bilimsel bilgiyi daha iyi iletmek için güçlü bir araç olarak kültürün değeri.

Belge, bu tavsiyeleri uygulama yetkisine sahip olan paydaşları ve politika yapıcıları hedeflemektedir. Bu Uzman Grubu, AB Konseyi tarafından denetlendiğinden, tavsiyelerin çoğu AB düzeyindeki sorunları ele almaktadır.


© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.