Adaylık Çağrısı: Sivil Toplum Yöneticisi

Vakıf, çok kültürlü ekibine katılmak için bölgede değişiklik yapmaya hazır deneyimli bir profesyonel arıyor. İskenderiye'deki ALF Sekreterliği'nde çalışan Sivil Toplum Yöneticisi, ALF Sekreterliği'nin Sivil Toplum Ulusal Ağları'na yönelik faaliyetine liderlik etme genel sorumluluğuna sahip olacaktır; iyi yağlanmış iç ve dış koordinasyon planları ve prosedürleri sağlamak; Vakfın bağış toplama stratejisine aktif olarak katkıda bulunmak; Sivil Toplum ekibini yönlendirmek; tahsis edilen bütçeyi denetlemek; ALF Çok Yıllı Çalışma Programı 2022-2025 doğrultusunda tüm ALF Sivil Toplum Birimi faaliyetlerini geliştirmek, uygulamak ve koordine etmek.

Son başvuru tarihi: 12 Aralık 2022, 23:59 Orta Avrupa Saati (CET)


© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.