ALF Başkanlar toplantısı çevirim içi olarak 12 Aralık 2022 de yapıldı.

ALF Başkanlar toplantısı çevirim içi olarak 12 Aralık 2022 de yapıldı.

09:30 – 11:00  arası 1. Oturum: açık tartışma ve çalışma grupları

1. Döngü 1'in ilerleme incelemesi: temel olarak, iyi uygulamaları teşvik edip paylaşarak rehberlik sağlamak ve engelleri, zorlukları anlamak amacıyla yeniden doğrulama süreci ve ağ dahili kural güncellemeleri ile ilgili konular.

09:30 – 09:40: 10 dakika tanıtım

09:40 – 10:00: 20 dakika İyi uygulamaların paylaşılması

10:00 – 10:30: 30 dakika çalışma grupları (ara oturumlar)

10:30 – 11:00: 30 dakika kapanış ve kapanış

15 dakika Mola

11:15 – 12:00 CET arası 2. Oturum: ve  tartışma

/Döngü 2 için beklentiler: her bir Ulusal Ağın faaliyet ve öncelikleriyle bağlantılı olarak ülke/yerel politika çerçeveleri ve sosyal bağlamlar

12:00 – 12:30 CET arası 3. Oturumlar: panel oturumu

Yaklaşan çağrılar ve programlar (YMV'nin yeni aşaması, ALFinMotion, Artan Kapasiteler) hakkında güncelleme ve Akdeniz Günü çağrısı, NES ve bir sonraki yüz yüze HoNs Toplantısının sonuçları hakkında kısa bilgi verildi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.