Açık Katılım Çağrısı - ALF Hands-On

Anna Lindh Vakfı, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki Kültürlerarası Diyalog operatörleri tarafından ve onlar için orta düzey personeline ücretsiz çevrimiçi uygulamalı eğitimler sağlayarak uygulanacak bir Kapasite Geliştirme Programı olan ALF Hands-On'u hayata geçiriyor.

ALF Hands-On, ALF Networks kuruluşlarından ve ötesinden, aşağıdaki ana alanlarda Kültürlerarası Diyalog kuruluşlarını güçlendirmek için çevrimiçi pratik eğitim modülleri önerebilecek bir uzmanlık listesi belirlemeyi amaçlamaktadır:

Avrupa-Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan kültürlerarası zorluklar

Kültürlerarası organizasyonların ve projelerin yönetimi

Sivil toplum kuruluşları için stratejik planlama, yönetişim ve liderlik

Son başvuru tarihi: 13 Şubat 2023 (23:59 Orta Avrupa Saati)

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.