Sayın Akçaer, Ortak HoNs ve BoGs toplantısında açılış konuşması yaptı.

Sayın Akçaer, Ortak HoNs ve BoGs toplantısında açılış konuşması yaptı.

12-14 Haziran 2023 Pazartesi-Çarşamba günleri Göteborg, İsveç'te The Museum of World Culture (Världskulturmuseet), Södra vägen 54, İsveç'te düzenlenen AG BAŞKANLARI YÜZYÜZE  TOPLANTISI   sırasında, Sayın Akçaer, tüm önceki HoN toplantılarında bir fikir/talep olarak altı çizilen ve paylaşılan, BoG ve AC Üyeleri ile iletişim ve işbirliği içinde yakın çalışmanın önemini ve ALF'nin tüm tarafları tarafından çok ciddiye alınmasının mutluluğunu vurguladı.

Ve sonuç olarak Sayın Akçaer, kendisi ve ALF HoN Türkiye Ekibi ve ALF Türkiye Üyeleri ile Koordinatör olarak görev yapan meslektaşı Sayın Sağlam'ın en sıcak selamlarını ve yakın gelecekte 40 ülkeden ALF Network Üyeleri ile çalışma davetlerini paylaştı.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.