AĞ BAŞKANLARI YÜZ YÜZE TOPLANTI Pazartesi-Çarşamba 12-14 Haziran Göteborg, İsveç

AĞ BAŞKANLARI YÜZ YÜZE TOPLANTI Pazartesi-Çarşamba 12-14 Haziran Göteborg, İsveç

ALF Forum 2025 tanıtımı ve ana hedeflerin ve kavramların sunumu (genel), 13 Haziran 2023'te İsveç'in Göteborg kentinde Dünya Kültürü Müzesi'nde düzenlenen YÜZYÜZE AG BAŞKANLARI TOPLANTISI'nın genel oturumu sırasında gerçekleştirildi. .

Genel Kurul, ALForum 2025'in üç ana boyutunu (Diyalog, İşbirliği ve Kutlama) vurgulayan Forum'un ana hedefleri ve çerçevesi hakkında bir sunumla ALF Sekreterliği tarafından açıklandı.

Sunumu, HoN'leri ve Sekreterliği içeren ortak bir beyin fırtınası izledi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.