ALFinMotion'ın üçüncü sürümü çıktı!

ALFinMotion'ın üçüncü sürümü çıktı!

ALFinMOTİON, Akdeniz'in bütünleyici bir kıyısından diğer kuruluşların temsilcilerini yüz yüze girişimlere dahil etmek için maddi destek sunan bir hareketlilik programıdır.

Program, kültürlerarası diyalog (ICD) operatörleri arasındaki eşit ortaklıkları ve işbirliğini güçlendirmekte ve acil sorunlara disiplinlerarası yanıtlar vermeye istekli gelişen Sivil Toplum Ağları'nı teşvik etmektedir.

Hareketlilik programı dört şekilde yapılandırılmıştır:

🔸Eylem Hareketliliği: Kültürlerarası diyalog girişimlerine aktif katılımı destekler.

🔸Bilgi Hareketliliği: Bilgi ürünlerinin ortak gelişimini destekler.

🔸Ortaklık Hareketliliği: Proje tekliflerinin işbirliğine dayalı olarak detaylandırılmasını destekler.

🔸Yaratıcılık Hareketliliği: Yaratıcı girişimlerin birlikte oluşturulmasını destekler.

Hareketlilik yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve 15 Ağustos 2023'ten önce başvurun (23:59 CEST): https://bit.ly/3pKqgV0

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.