ALF Marsilya Forum 2013

ALF Marsilya Forum 2013

 

ALF Akdeniz Forumu Avrupa-Akdeniz bölgesindeki 44 ülkeden 1500’den fazla sivil örgütü bir araya getirdi. “Akdeniz Vatandaşlığı” başlığı altında, Avrupa-Akdeniz bölgesinin karşısındaki en önemli güncel sorunların bölgede daha iyi bir ortaklık için somut planlarla tartışıldığı, sorunlara dair fikir alış verişinde bulunulduğu ve etkileşim sağlanabilecek bir alan oluşturuldu. Varılan sonuçlar içinde, ortaklar, vatandaşların, parlementerlerin, yerel otoritelerin ve sivil toplumun ortak eylemlerinin paylaşılacağı bir Akdeniz Haftası önerisi de yer aldı.

ALF Akdeniz Forumu, Avrupa- Akdeniz bölgesinden genç liderleri ve sivil toplum örgütlerini hatta siyasi karar alıcıları ve kültürlerarası uzmanları bir araya getiren tek oluşumdur. Her üç yılda bir ALF tarafından yapılan çağrı ile kültürlerarası diyalog girişimleri üzerine tartışma, ağ kurma ve iyi örneklerin paylaşımı için yenilikçi ve katılımcı bir alan yaratmak amaçlanmaktadır. Farklı köken, kültür ve inanışlardan gelen ve forumun devamında yeni fikirler oluşturabilecek insanların katılımına ve benzersiz bakış açılarına yer verilmektedir.

Avrupa-Akdeniz vatandaşlarını bir araya getirmek amacıyla, tarihi Arap baharını takiben bölgenin karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak için kültürlerarası diyalog ve işbirliğine olan ihtiyacı yansıtan Forum 2013 “Akdeniz Vatandaşlığı” sloganıyla başlatıldı.

Bu yeni Akdeniz fikri kapsamında, Forum, bölgesel düzeyde yeniden diyalog kurulması için bir dönüm noktası oldu. Ayrıca Forum,  Avrupa-Akdeniz toplumlarının karşılaştığı önemli eğilim, gerginlik ve geçişlerin çözümü ve kültürlerarası diyaloğun sivil katılım için bir araca dönüştürülmesi için fırsat niteliğindeydi.

Barselona’daki başarılı ilk etabın ve ALF Ağlarının, sivil grupların katıldığı bir dizi hazırlık toplantısının ardından Forum gündemi tasarlandı: “Gençlik” (İstanbul ve Lüksemburg), “Women” (Kasablanka), “Göç” (Cezayir), “Kurumsal İşbirliği” (Kahire), “Medya” (Barselona). Forum, üçlü bir formatta gerçekleştirildi: “Agora” (strategic tartışmalar ve öneriler), “Medina” (iyi uygulamalar ve proje fikirleri) ve Kültürlerarası Fuar (ağ kurma ve paylaşım).

Akdeniz ortaklığının yeniden başlatılmasında kilit nokta olan “hareketlilik” fikri: ALF ve bölge içindeki Akdeniz hareketliliği projelerinin liderleri için geçici vizenin önemi ve bu konuda savunuculuğun artması gerektiği vurgulandı.

2013 ALF Raporun kültürel eğilimlerle ilgili ilk sonuçları Marsilya’da sunuldu. Arap Uyanışını takiben artan Kuzey/Güney ortak çıkarlarına odaklanılması gerektiği belirtildi.

Suriye için ALF, Suriye ağı ve partnerleri tarafından sürdürülebilir bir eylem başlatıldı: Forum’da, Suriye olmadan Akdeniz Vatandaşlığı olamayacağı ve çatışmaların ardından sivil toplumun toparlanması gerekliliği vurgulandı.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve  Arap toplumları arasında sivil kapasiteyi arttırmaya odaklanan “Diyalog için Vatandaşlık” (www.dawrak.org),  bölgesel düzeyde resmi olarak başlatıldı ve önümüzdeki iki yıl boyunca ALF etkinliklerinin vazgeçilmez bir parçası olacağı belirtildi.

André Azoulay, ALF Başkanı: “Bölgenin verimli gençlik enerji ve dinamizm potansiyeli, girişimci ve yenilikçi ruhu ile birleştiğinde muazzam olacaktır. Akdeniz halkları için birlik içinde alınan önceki kararları yeniden ele almamız gerekir. Tepeden inme çözümler işe yaramayacaktır. Akdeniz ortaklığı vatandaşlardan vatandaşlara, vatandaşlar için olmalıdır.”

André Azoulay, ALF Başkanı: “Bölgenin verimli gençlik enerji ve dinamizm potansiyeli, girişimci ve yenilikçi ruhu ile birleştiğinde muazzam olacaktır. Akdeniz halkları için birlik içinde alınan önceki kararları yeniden ele almamız gerekir. Tepeden inme çözümler işe yaramayacaktır. Akdeniz ortaklığı vatandaşlardan vatandaşlara, vatandaşlar için olmalıdır.”

 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, 6-7 Nisan günlerinde Marsilya'da Birliğin parlamento başkanları için düzenlenen zirvesine de katılmıştı. Bu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Schulz şunları ifade etmişti: "Avrupa-Akdeniz işbirliği ya parlamentolarla vatandaşlar arasında olacak ya da hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Bunun için güçlü ve şeffaf parlamentolar arasında sağlanacak yenilenen bir işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. ALF Forum, Akdeniz içinde yeniden başlatılan birlik için son derece başarılı ve tarihi bir eylemdir.” 

Forum’a Türkiye’den de parlementerlerden ve sivil toplum örgütlerinden oluşan geniş bir katılım oldu.

Ayşe Sumru Noyan           ALF Advisory Council

Necdet Sağlam                 Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği (Head of Network)

Tuna Ortaylı                        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (Head of Network)

Gürkan Akçaer                   Sistem & Jenerasyon Derneği (Head of Network)

Fikriye Yakıştıran               TBMM - AİBPA Türkiye Delegasyonu Bürosu

Sadık Yakut                        TBMM Başkanvekili

Sirel Deliloğlu                    TBMM

Safak Pavey                        Milletvekili - Akdeniz için Birlik  Parlementerler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Ali Ercoşkun                       Milletvekili –Akdeniz için Birlik  Parlementerler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Hilal Başkal                        Dışişleri Bakanlığı

Evren Dağdelen Akgün    Dışişleri Bakanlığı

Şemsi Kamile Canbay     Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği (TOKAGEDER)

Özlem   Yasak                    Bağlar Belediyesi

Laetitia Sadak                    Center for International and European Studies (CIES)

Dimitrios Triantafyllou      Center for International and European Studies (CIES)

Figen Kelemer                   EDROM

Emel Kurma                       Helsinki Yurttaşlar Derneği

Fikriye Güven Zaptiye        Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı

İnci Çalışkan                       Tepebaşı Belediyesi

Deniz Duru                           Tepebaşı Belediyesi

Sibel Yıkılmaz                      Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı

Gelnta Achmet Oglou         Türkiye Özürlüler Eğitim ve Danışma Vakfı - ÖZEV

Nazlı Kayı                              Expo 2020 Izmir

 

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.