STK’lar için Dijital Kampanyacılık

STK’lar için Dijital Kampanyacılık
Kuruluşundan bu yana kültürlerarası diyalog konusunda çalışmalar yürüten ve aktif olduğu ülkelerde bu alandaki işbirliklerini destekleyen Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı, STK’lar için Dijital Kampanyacılık üzerine bir kapasite geliştirme etkinliği düzenlemektedir. Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı üyeleri için düzenlenen etkinlik, 21-22 Haziran tarihlerinde 9.00-17.00 saatleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

STK’lar için Dijital Kampanyacılık Eğitimi’ne katılan sivil toplum kuruluşlarının kampanya stratejisi, kampanya ve görselleştirme araçları, başarılı örnekler ve kampanya değerlendirme konularında bilgilendirmeleri hedeflenmiştir. Sunumlar ve grup çalışmalarından oluşacak eğitime katılan sivil toplum temsilcileri dijital kampanyacılık konusunda pratik bilgiler edinecek, grup çalışmaları ile öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulacaklardır.

21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan eğitim programına katılmak için ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 9 Haziran Cuma günü saat 18.00’e kadar kubra@tusev.org.tr adresinden Kübra Efe’ye iletmenizi rica ederiz. Eğitim programı için öngörülen katılımcı sayısı sınırlıdır. Toplantıya İstanbul dışından burslu katılım için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. İstanbul dışından katılmak isteyenlerin başvuru formunun ilgili bölümünü eksiksiz şekilde doldurması gerekmektedir.

Toplantı Yeri :  Bankalar Caddesi, Minerva Han No:2 Kat:5, Karaköy İSTANBUL

Başvuru Formu : annalindhturkey.net/user_files/reports/alf-stklar-icin-dijital-kampanyacilik-egitimi-basvuru-formu-384.doc

Taslak Program :http://annalindhturkey.net/user_files/reports/alv-tu%CC%88rkiye-ag%CC%86i-stklar-ic%CC%A7in-dijital-kampanyacilik-egitimi-93.pdf

* Eğitim programına katılım için Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı üyelerine öncelik verilecektir. Kişi sayısı ile ilgili sınırlama dolayısıyla eğitime her kurumdan bir temsilcinin başvurusu kabul edilecektir.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.